Rumiko Takahashi
5 Mangas
Demografias:
Shonen, Seinen